Home

Szent korona kövei

A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronája.A magyar államiság egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar történelmet legalább a 12. századtól napjainkig. A gyakori trónviszályok idején birtoklása nagy előnyt biztosított a királyi hatalomért folytatott harcban. A Szent Korona állami jelképi funkciójára. A magyar Szent Korona képei . Ebben a galériában Magyarország Szent Koronájának zománcképeinek fotói láthatóak, mai állapotukban, valamint a képi rendszerrel közvetlen összefüggésben álló egyéb képek is itt kapnak helyt Bizonyos spirituális elméletek szerint a Szent Korona kövei különleges tulajdonságokkal rendelkeznek. Viselője csakis beavatott személy lehet, aki képes telepatikus úton kapcsolatba lépni felsőbb hatalmakkal. A magyar király a koronázási beavatása során ezen elmélet szerint rendkívüli minőségű és mennyiségű energiát.

Szent Korona - Wikipédi

A magyar Szent Korona képei - ATW

A Szent Korona viszont nem kerülhet a fejére, azzal csak jobb vállát érinti meg a koronázási misét celebráló esztergomi érsek. A királynék koronázása esetében ezért nem volt szükség fejpróbára, és semmi nem indokolta, hogy a koronaládát a szertartás előtti napokban kinyissák. 1638-ban éppen ebből lett a baj Magyar Szent Korona: I. a magyar államot és annak jogfolytonosságát megtestesítő felségjelvény.A ~ a Magyarország fölötti főhatalom egyetlen jogos földi birtokosa, jogi személy, minden m. jog forrása, az Istentől származó földi hatalom közvetítője, a teljes m. történelmi alkotmány, valamint az egész Szt István-i államiság alapja A Szent Korona-tan közjogi fogalom, amely a Szent Korona erkölcsi-jogi személyiségén, mint intézményen alapul. A Korona megszemélyesítése a világon egyedülálló. A Szent Korona elvonatkoztatott (fölötte áll) a mindenkori államhatalmat gyakorló főtől (királytól, kormányzótól, elnöktől stb.) és a tagoktól A Szent Korona-tan nyomait a XIII. századig vezetik vissza bizonyosan, de egyes elemei már Szent István intelmeiben is szerepelnek. Az 1222-s Aranybullában is találkozhatunk utalásokkal, amelyek szerint a királynak ellentmondani csak akkor lehet, ha megszegi a Szent Korona iránti hűségét A magyar Szent Korona igazi rejtélye. Az utóbbi időkben egyre többen foglalkoznak a koronakutatással, azaz próbálják megfejteni a Szent Koronánk rejtélyét. Gizella, Sangi és Khadafi kövei voltak - a Karnaki Beavatott Központban őrizték. Később, Kr. e. 625-626-ban Paszametik fáraó Ordoszba szállítatta a saka-szkítákkal

Gyökereink: A Szent Koronánk leírása

A SZENT KORONA TITKAI A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és épségben megmaradt koronája. A magyar államiság egyik jelképe. A Szent Korona-tan szerint a magyar alkotmányosság alapj Szent Korona - További művek a szerzőktől,kiadóktól,témakörben Akció kattintson ide a részletekér

Megismerkedjenek a Szent Korona misztériuma összes kérdésköreivel, megismerjék a Szent Korona tanát és levonják a kö­vetkeztetéseket a Szent Korona tana azon legfontosabb tételéből, hogy miképpen a király sem, a nemzet sem határozhatja meg a Szent Koronához való viszonyát, és nem kevésbé komolyan veszik a magyar. Dobogó kövek Be kell valljam, nem akartam foglalkozni a Szent Korona drágakövei titkaival, jelentéseivel. Az igazság ugyanis, hogy a drágakövek speciális ismereteivel sohasem foglalkoztam, ilyen,.. Szent István napján tartotta idén ünnepi ülését Székesfehérvár Közgyűlése. Ezekben a napokban a Szent Korona hiteles másolata is a városba érkezett, amely a nagytanácsteremben tekinthető meg augusztus 30-áig A Szent Korona-tan (változó formákban is használva: Szentkorona-tan, szentkorona-eszme, szentkoronatan) az a középkorban kialakult magyar hagyomány, amely az addig még nem létező államelméletet pótolva, a Szent Korona testének elképzelésében hozta létre a király személyétől független magyar államiság fogalmát, amelynek része, tagja volt - maga az.

A PULSZKY TÁRSASÁG - MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ONLINE MAGAZINJA. Múzeumpedagógiai Nívódíj 2017-ben is! BEHARANGOZÓ: Várhatóan idén is meghirdeti a Szabadtéri Néprajzi Múzeum a legújabb múzeumpedagógiai programok Megmérettetését és széleskörű megismertetését szolgáló Múzeumpedagógiai Nívódíjat A magyar Szent Korona eredetéről és kialakulásáról a kutatók álláspontja megoszlik, mégpedig alapvető kérdésekben. Szabados Dezső tanulmányában - amelynek alapján cikkünk készült - részletesen áttekinti a Szent Koronáról eddig publikált véleményeket, állásfoglalásokat és történelmi utalásokat. Ezek alapján szerinte számos bizonytalanság,..

Katonák veszik át a Szent Korona és Schmitt Pál palotájának őrzését, ami a rendőrség alá tartozó őrezred két fő feladata volt eddig. 2010. október 7., 16:13. A monogámiát és a gyermekek választójogát is beleírnák az alkotmányba . A katolikusok a vasárnapot védenék, a zsidó hitközség a Tízparancsolatra utalna. A Magyar Szent Korona ábrázolása a Fugger-Krónikában. Az 1555-ben keletkezett Fugger-krónikában (balra) a korona keresztje egyenes, miként ezen az 1623-ban keletkezett metszeten (jobbra) is Mint az a beszélő, gondolatrezgésre hajlamos elnevezésből is sejthető, a Szent Korona kövei nem akármilyen tulajdon­ságokkal. A kampányba is beleszólhat a Szent Korona-év. Negyven éve tért haza a Szent Korona, 2001-ben koronaúsztatás is volt. Idén ez nem lesz, de a választási kampányt alakíthatja az emlékév - írja a csütörtökön megjelent HVG A Szent Korona eszméje így fokozatosan a területi integritás kifejezésévé is vált. Megjelent ugyanakkor a korona pénzügyi szerepe is: a király közjogi méltósága alapján befolyó jövedelmei a Szent Koronát illették. A Szent Korona, mint a magyar állam területi egységének jelképe a 19. század elejétől válik politikai. szent abroncs ún. barbár díszeivel. 1 Megállapítottuk, hogy a keresztpántok, és természetesen a rajtuk látható zománckép-rendszer fiatalabb (!) a szent abroncs nál, bemutattuk, hogy a kupola célzatosan a már meglév ı abroncskoronához készült! 2 A Szent Korona így harmonikus egységet képez. Külö

Csak a miénk szent- Érdekes információk a koronáról a

A szent korona kövei is - egy későbbi pótlást kivéve - csak legömbölyítettek, és némelyikük zavaros színű. A korona ékkövei nem egyszerű díszítőelemek. Mágikus erőt tulajdonítottak nekik, értékük a király hatalmát mutatta, és további jelképes értelmet is hordoztak Az Uruki Sámán korona, és a Szent korona A Dukász Mihály által küldött bizánci koronát volt ideje Dajka beavatott aranyművesnek a beszélő köveink gondos elrendezésével a Fekete-Arnó által Rómából és Firenze városából elhozott koronával, a Gilgames pántokkal és az Ibos-csillagra (Kr. e. 3970-ben) néző beavatott.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 korona lapjaink innen mind elérhető A Szent Korona történetével kapcsolatban két fő vonalra oszthatók a vélemények. Az egyik csoport szerint István királyt nem ezzel a koronával koronázták meg, azaz az államalapításnak sincs hozzá semmi köze.Ezen elmélet szerint a korona két fő részből áll, egy latin részből (lévén, hogy latin nyelvű feliratok vannak rajta), amit nem tudják, hogy ki és mikor. 131 db dr szent - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj azonnal, licitálj aukciókra, vagy hirdesd meg eladó termékeidet Történetírók a Szent Korona születéséről . Ibrahim Pecsevi török történetíró azt állítja, hogy ő hallotta a magyaroktól ezt a nyilatkozatot: a korona 3000 esztendős; Iszkendertől (Nagy Sándor) örökölte Nusirván (Kürosz) s ettől szállott mi reánk. Továbbá Mohammed Emin nagyvezír 1768-ban azt írta Kaunitz. A szent sátor- a hol Mózes és Jehova találkozott- függönyei négy színben pompáztak: fehér, vörös, kék, narancssárga. Az antik görögök és a rómaiak a színek keletkezéséről filozofáltak. A vörös a tűz színe, a fehér a vízé, fekete a földdé, sárga a levegőé- mondták

A Szent Korona története az Igazszólások alapján. January 8, 2015 at 1:16 AM Public I. Endre-András király legfontosabb teendője volt az alapjaiban megrendített államrendet visszaállítani. Megszilárdította az egyház helyzetét, túlkapásait megszüntette. Felszabadította a magyarságot a kegyetlenkedő német-olasz lovagok. A csakra szó szanszkrit eredetű, amely India és a Himalája ősi szent nyelve volt. Jelentése: kerék, energiaörvény. A 7 csakra: 7. Korona csakra - színe a lila, a csakrához tartozó ásvány a karkötőben az ametiszt. A korona csakra a fejtetőn helyezkedik el, hozzá tartozó testrészek az agy, a koponya és a szem Volt viszont a korona körül probléma az 1979-es restauráláskor is, de a balogiak Montskó Tibor kanonokkal az élen ekkor is kiálltak a szent ereklye mellett. A mai plébános, György Ferenc 2001-es idekerülése után azt is kiderítette, hogy 1924-ben a csehszlovák hatóságok befalaztatták azt az üreget, melyben a Szentkoronát. Az egész emlékmű gondolatát pedig megkoronázta Nagy-Magyarország élő jelképe, a Szent Korona. Az alapító okmányt 1934. szeptember 27-én helyezték el a négy szoboralak fölött, majdnem 10 méter magasságban, a Magyar Hiszekegy kövei közé. Az 1934. október 28-ra tervezett felavatás elmaradt, mert a Vreme, a szerb kormány. Az építőművészet félmultbeli, nem éppen eredeti korában született egyemeletes ház, elég kicsiny, de még mindig tágasnak tetszik, ha az ember tudja, hogy más nem lakik benne, csak a magyar szent korona őrségének teljes létszáma, vagyis huszonnégy ember

https://zefpress.blog.hu/atom blfr4@https://blog.hu ©2020 blog.hu https://zefpress.blog.hu/2017/07/19/cim-nelkul_51958 A Szent-korona. Az elmúlt 65 év, embert butító, hitet és lelket ölő materialista, valamint a semmivel sem különb liberális agymosásának célja, a magyarság küldetésének, és nemzettudatának megsemmisítése, a cionista világuralom megteremtése érdekében történt, és történik napjainkban is Itt vette a hírt a Szent Korona visszaadásáról. Egy évvel később, 1464 februárjában szülés közben meghalt Mátyás király első felesége, Podjebrád Katalin. A budavári Szent Zsigmond prépostság templomában temették el. Március 25-én megkezdődött a király koronázására összehívott székesfehérvári országgyűlés

A Szent Korona rejtélye - HuPont

A csillag és a hold a két sarokra eső négyzet átlójára középpontjával illeszkedő körbe rajzolható (átmérő = egynegyed négyzet élhossz). A hold - a rajzon - jobb kézre, a csillag bal kézre esik. A korona kövei kör, ellipszis és téglalap alakúak, középpontjaikkal, felezőikkel ívelt vonalakon fekszenek Szent Korona emlékmű | Markazi-tó | Kápolna . Pusztatemplom. Igazi különlegesség, az egykori pusztatemplom, melynek megmaradt kövei a tó alacsony vízállása mellett ma is láthatóak. A téli pásztorszállásból kialakult hajdani falu egy háromszög alakú földsáncon belül helyezkedett el, amelyet patak és vizesárok vett. - A Szent Korona beszélő kövei; - Az ősi kelet követe; MISZTIKUM, EXTÁZIS ÉS CSODA: - A táltos erő őrzői; - Királyi összeesküvések; - Titkok, misztériumok, botrányok; - A pálosok igazi kincse; - Magyar szentek csodatételei; * Ajánlott még: Dekódolt Biblia A magyarság 20.000 éves történelme 2. Az aranylemezek üzenet

A Szent Korona zománcképe

A Szent Korona jelképrendszere történelem előtti hieroglifákra épül, amelyek a koronaeszme alapgondolatait s a teremtett világ középpontját idézik fel. Aranyba álmodott isteni jel, amely áttöri a profán tér egyneműségét. Hasonló jelentésűek a korona kövei és igazgyöngyei is. A napvörös kövek a keresztpántokon. 56 db dr szent - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj azonnal, licitálj aukciókra, vagy hirdesd meg eladó termékeidet

A Szent Korona képekben - MINDEN, AMI MAGYA

 1. den részlete, középen a kupola alatt fehérlő fenséges márvány szoboralakkal. A királyt Stróbl egyszerű gesztussal ábrázolta,
 2. MNM Vármúzeum Esztergom, Szent István tér 1. Állandó kiállítás: A Vár története I A Szent Korona másolata Kótár - Lapidárium A magyarországi pénzverés története I Vas- és díszfegyverek a XVIII-XIX. századból A Vitéz Studioló és a Kápolna újonnan restaurált festett kÖvei (Beatrix terem) I A Lakótoronyban a Palot
 3. Ennek hitelességét még nem igazolták, viszont tény, hogy a pozsonyi Szent Márton-székesegyházon kívül ez a templom a második Szlovákiában, melynek tornyán a királyi korona látható. Az épületet körülvevő, lőrésekkel ellátott vastag kőfal védelmi célból épülhetett a középkorban
 4. A csakra szó szanszkrit eredetű, amely India és a Himalája ősi szent nyelve volt. Jelentése: kerék, energiaörvény. A 7 csakra: 7. Korona csakra - színe a lila, a csakrához tartozó ásvány az ametiszt. A korona csakra a fejtető

I. Szent Korona Kárpát-medencei Rock Napok Dr. Bakay Kornél 70. születésnapi ünnepsége 2010. - Hun - Magyar Hagyományőrző Nap Egerben 2011. jan. 29. - Nyílt nap Budapesten a Szent Korona Szabadegyetemen 2011. máj. 28 A bazilika felszentelésétől kezdve a Szent István-kultusz fő színtere, amely 1971-ben egy újabb vonatkozással gazdagodott. Ekkor alakították ki a szentély mögötti egykori Szent Lipót-, ma Szent Jobb--kápolnában Dominek György egyházművész tervei szerint a Szent Jobb befogadására alkalmas tárolóhelyet.A Szent István-bazilika azóta a Szent Jobb végleges őrzési helye.

 1. A Beavatás - Jézus Beszélő Kövei című ezen kiadványt a Czakó Gábor műveit kedvelő, adott esetben a fenti témakörökben való elmélyülést mélyebb kontextusban is igénylő, a hitélet kérdései iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. * Ajánlott még: 77 hangos rémmese - HANGOSKÖNYV CD. A szabir titok
 2. t heti- és napilap
 3. t nemzetközi hírügynökségek - ma már csak kerülő úton hozzáférhető - jelentései, riportjai, cikkei alapján értesülhetett egy szűkebb réteg

A magyar Szent Korona . mint Stonhenge kövei, s körtáncot járnak. Tündérkori emlékként a hagyomány emlékezik arra, hogy az ősök repülni tudtak. Kent hagyománybéli ura, Hengist nevét ló-nak értelmezik, s címerükben is a ló szerepel Mai utazás Belföld és Külföld Kupon - 34% kedvezménnyel - Mai utazás Belföld és Külföld - Téli pihenés a badacsonyi Neptun Hotelben! 3 nap 2 éjszaka 2 fő részére félpanzióval, wellness használattal 78 800 Ft helyett most csak 51 900 Ft-ért! Most fizetendő: 7 900 Ft! Felhasználható akár 2021. május 31-ig! Fizesd akár SZÉP kártyával! fried tétele, a szent korona, mint a magyar kereszténység keleti erede-tének bizonyítéka, többé szóba sem jöhetett. 1937-ig, Bárányné Ober-schall Magda felléptéig, senkinek sem jutott eszébe kétségbe vonni, hogy a görög korona I. Géza Bizáncból kapott felségjelvénye volt Mintha középkori várak kövei suttognák a fülünkbe egy rég elfeledett világ üzenetét. Szemünk elé tárul... Bejelentkezés Ajándéktárgyak Újdonságok A magyar Szent Korona regénye Harsányi Zsolt. 3 999.- helyett 2 999.- -25% Megnézem Nimi kalandjai Sulyok Bernadett. 1 990.- helyett 1 493.- -25% Megnéze

Index - Tudomány - Negyven éve kaptuk vissza a Szent Koroná

 1. iszterelnöki rendeletre bezárták a budapesti kártyaklubokat. Így emlékezik e tragikus eseményre a boldog békeidők nagy kártyása: Medici Katalin árnyéka lebegett tegnap az alvó Budapest felett
 2. Szent István király 1006-ban Székesfehérvárott prépostságot és társaskáptalant is alapított, amelyet oly kiváltságokkal ruházott fel, hogy az semmiféle püspök fennhatósága alatt ne álljon, papjai csak az érseki zsinaton tartozzanak megjelenni, népe pedig semmiféle püspöknek tizedet ne fizessen, hanem az ottani.
 3. A Hotel Neptun Badacsony az első badacsonyi szálláshelyek egyike volt, 115 évvel ezelőtt nyílt meg. A romantikus szobák vastag falai között örömmel pihentek a századelő vendégei. Az I. világháború idején a hotelben működött a Magyar Szent Korona Országos Vörös-Kereszt Egylet Badacsonyi Kisegítő Kórháza

Orion-csillagkép: őstörténetünk az égbolton - Astronet

A Szent István Korona márka borai a borász személyiségéhez közel állóan fiatalos, könnyed, közérthető stílusban készülnek. Laczkó Gábor számára fontos, hogy a borászat saját ültetvényei nagyságának, az alkalmazott termesztés- és borászati technológiának és nem utolsó sorban borai árának köszönhetően sokak. Veszprém, Szolnok mellett már említést tettünk két szegedi eseményről, melynek központjába a Szent Korona, és a bolsevizmus került. Mai cikkünkben egy újabb Tisza-parti Medgyesi Konstantin-Hegedűs Anita 2017-04-12 2018-10-20 Medgyesi Konstantin-Hegedűs Anita Beszámol

A HUN kőszobor elhelyezése egy Fibonacci spirál görbéjének középpontja, mely görbét a gizai három piramis jelöli meg. Ugyanez a Fibonacci számsor megtalálható a magyar kozmikus ábrázolásokban, pl. a Szent Korona arányrendszerében (Badiny Jós Ferenc, A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása, 335. o) a Szent Grál, az inkvizíció, Galilei, a Templomosok vagy a holokauszt és XII. Piusz pápa esete Az ismeretlen korona. Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás. A katedrális kövei. İszinte, megható gondolatok a szeretetrıl, Képaláírás: A magyar koronázási jelvények Ismertető szöveg: Hogy szent koronánk két egymástól elütő külön-külön bevégzett műből áll, azt nemcsak az előadottak mutatják; de a két résznek művészeti tekintetben is egymástól különbözése tanúsítja.Sőt a latin koronának anyagja az arany szinére nézve is különbözik a másiktól, és nemcsak kövei. Szent László Napok 2016. Június 18-26. között szervezik meg idén a Szent László Napokat a nagyváradi várban. A rendezvénysorozat részletes programját közöljük. Június 18., szombat 9.00 Gyalogtúra és történelmi szerepjáték Bihartól Nagyváradig. Gyülekező 8:30-kor a bihari földvárban. Június 19., vasárna

Az ezenanapon.hu adatbázisa tartalmazza a fontosabb ünnepeket, a számottevő történelmi és kultúrális évfordulókat és sok-sok érdekességet. Minden nap a lista tetején találod a legfontosabbakat és lefelé haladva jönnek a kevésbé sorsfordító események Ebben az évben készült a Szent János kápolna Berta János költségén, aki fenntartásukra hagyott is 125 váltó (50 pengő) forintot A mellékoltárok kövei új pecséttel láttatnak el. Az eddig a kóruson lévő régi szent Imre-képet a szószékkel szemben helyezték el. Július 4-én a püspök ünnepélyesen megáldotta a Berta. 7. A korona csakránk a fejtetőn található és az Égiekkel való kommunikációban segít. A csakrához tartozó kövek általában átlátszóak, áttetszőek: ametiszt, csaroit, hegyikristály, szelenit. A csakrákról még ITT olvashatsz. Az ásványokról pedig ITT találsz infót. A rózsakvarcról, mely a 2016-os év színe ITT. Az emlékérme előlapján, a magyar cserkészliliom ábrázolása látható, amelynek három ágát a magyar Szent Korona fogja össze. Az előlapon helyezkednek el a kötelező éremképi elemek: köriratban a MAGYARORSZÁG felirat, a fő motívumtól balra a 100 értékjelzés és a FORINT felirat, a cserkészliliom.

A Magyar Szent Korona. Jézus Urunkkal és a Szuz Máriával vállalt önkéntes engesztelo testvériséget is. Így hát A Magyar Szent Korona kék színu kövei kifejezik a magyarság engesztelo küldetését is. A Magyar Szt Korona elején levo 3-szögu zafir a Szentháromságot is jelenti Szent István korának mûvészeti emlékei jogar, Szent Korona) A XI. sz. középsõ harmadának - második felének emlékei (Feldebr Esztergom, a korai székesegyház kövei, Székesfehérvár, korai kõtöredékek) Dél-magyarországi emlékek a XI. sz. második felébõl és a XII. sz. elejérõ A középső oszlop tetejébe a Magyar Hiszekegy sorait vésték, kövei között helyezték el az alapító okmányt 1934. szeptember 27-én. Az emlékművet a szent korona zárta le. A talapzatok pilisvörösjenői, a szobor alakok és a korona dunaharaszti kőből készültek. Az avatási ünnepélyt először 1934. október 7-re tűzték ki. Amiről az ókori Brigetio kövei mesélnek. 2009. augusztus 17. 14:12 MTI. Az ókori Brigetio társadalom-, közigazgatás-, vallás- és hadtörténeti elemzését végzi készülő új könyvében Borhy László egyetemi tanár, az ELTE ókori régészeti tanszékének vezetője, aki az egykori római városból származó feliratos köveket. Azaz valószínűleg csakis a Szent Márton templom kövei épülhettek be ekkorra az új olaszrendszerű erődítésekbe. A bazilika területén egyébként sem került elő egyetlen példány sem azokból a kőtöredékekből, melyekből a Szent Márton templom helyén 8 darab. Portálunk nagysága alapján, Tóth Sándor szerint 2,5, illetve.

 • Fogyatékos vagy fogyatékkal élő.
 • Faroe island football League.
 • A Robinson család.
 • Képek összemosása.
 • Pázmány jogász.
 • Megbízható használt órák.
 • Alt hang.
 • Állatkertek éjszakája 2019 pécs.
 • Lábujjak számozása.
 • Lol xd jelentése.
 • Különleges lekvárok házilag.
 • Vlc media player 64 bit windows 7.
 • Dark web browser.
 • Jagermeister ár.
 • Sör címke méret.
 • Elégedettségi kérdőív közétkeztetés.
 • Sóder ár gyomaendrőd.
 • HEVC codec VLC.
 • Mozgócsiga.
 • Family Guy new season.
 • Őssejt levétel vélemények.
 • Doting kocs.
 • Windows 7 update sp1.
 • Zsalukővezés árak.
 • Preveli palm beach.
 • Testnevelési egyetem telefonszám.
 • Háztartási gépek outlet.
 • Db woodside filmek és tv műsorok.
 • Https www lidl hu stikeez.
 • Tarisznyarák evése.
 • Gyermek horgászengedély 2020.
 • Holstein fríz állomány magyarországon.
 • Svájci munkavállalás feltételei 2020.
 • Dr szent györgyi albert általános iskola.
 • Hangszóró névleges teljesítmény.
 • Bronz és sárgaréz megkülönböztetése.
 • Bob Marley is this love.
 • Csimpánz háziállat.
 • Munkaszerződés minta németül.
 • Darázscincér csípés.
 • Blue box fotók.